Redakcijas politika

Tā kā mums ir rakstnieku komanda, ir svarīgi ieviest redakcijas politiku. Šajā lapā tiks aprakstīts process, kuram sekojam pirms raksta publicēšanas mūsu vietnē:

ROKRAKSTU IESNIEGŠANA

Visi raksti tiek iesniegti elektroniski Microsoft® Office Word 2003 vai kā Google diska saiti. Rakstniekiem, rakstot rakstu, ir jāizmanto pareizi angļu un autentiski avoti. Rakstniekiem ir detalizēta struktūra, kas jāievēro bez kļūdām.

AUTORTIECĪBA

Visiem indivīdiem, kas uzskaitīti kā rokraksta autori, būtu jāpiedalās raksta izpētes vai satura konceptualizēšanā, raksta rakstā vai kritiskā rediģēšanā un / vai rakstā sniegto datu analīzē. Visiem autoriem ir rūpīgi jāpārzina galīgā raksta saturs un jāspēj aizstāvēt tā secinājumus. Personas, kas veikušas meitas ieguldījumus, var būt norādītas sadaļā ar atsaucēm.

ORIGINALITĀTE

Visiem rakstiem jābūt oriģināliem. Neviens raksts, kas jau ir publicēts vai tiek izskatīts citā vietnē, netiks izskatīts. Kad konferences materiālos aprakstītais darbs tiks būtiski pārskatīts un paplašināts, to tomēr uzskatīs par publicēšanu. Iesniedzot rakstu, autors (-i) apliecina, ka raksts netiek uzskatīts par publicēšanu, kā arī nav publicēts citur.

PĀRSKATĪŠANAS PROCESS

Visi raksti tiks nosūtīti aklai salīdzinošai recenzēšanai diviem anonīmiem recenzentiem. Lēmums par pieņemšanu, pārskatīšanu vai noraidīšanu tiek nosūtīts attiecīgajam autoram. Oriģinālus mākslas darbus, fotogrāfijas vai citas ilustrācijas netiks atgrieztas, ja vien autors to nepieprasīs, iesniedzot rakstu. Raksti, kas netiek pieņemti vai noraidīti, var tikt atgriezti autoram (iem) ar pārskatīšanas ieteikumiem. Šādi raksti var būt jāpārskata, pirms tiek pieņemts lēmums par pieņemamību publicēšanai.