Về chúng tôi

Ask Any Difference đã được bắt đầu vào giữa năm 2019. Piyush Yadav đã có ý tưởng giải thích sự khác biệt giữa các thuật ngữ khác nhau cho mọi người. Trong khi thực hiện nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng không có nhiều trang web cung cấp nội dung chất lượng cho sự khác biệt và so sánh các thuật ngữ. Một số thuật ngữ rất khó hiểu đối với mọi người như effect vs influencer rất khó hiểu đối với nhiều người trên thế giới. Giờ đây, chúng tôi đã mở rộng sang các danh mục khác như CNTT, Luật, Khoa học, Kinh doanh, Tài chính, Kế toán và Các điều khoản khác biệt chung. Ask Any Difference hiện chỉ được điều hành bởi Piyush Yadav với một nhóm các nhà văn xuất sắc.

Nhiệm vụ của chúng ta

Ask Any Difference là tất cả về việc bao gồm các chủ đề từ nhiều phù thủy thích hợp được định hướng so sánh. Trong mỗi bài viết, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều hình ảnh, video, đồ họa thông tin, Câu hỏi thường gặp và rất nhiều thông tin về các thuật ngữ được so sánh. Nhóm của chúng tôi cam kết cung cấp thông tin được nghiên cứu kỹ lưỡng, nâng cấp, không thiên vị, mạch lạc và toàn diện. Trọng tâm là nâng cao trình độ kiến thức của độc giả của chúng tôi.

Độc giả của chúng tôi

'Ask Any Difference' sẽ không bao giờ có thành kiến đối với khán giả dựa trên giai cấp, giới tính, độ tuổi, kỷ luật hoặc quốc gia của họ. Đối tượng mục tiêu của chúng tôi là tất cả mọi người bao gồm người mới làm quen, sinh viên, diễn giả, người học, chuyên gia ngân hàng, nhân viên công ty CNTT và các chuyên gia.

Để kết nối với Hãy hỏi bất kỳ sự khác biệt nào

Theo dõi chúng tôi tại PinterestInstagram hoặc là Facebook.

Ý kiến và đề xuất của bạn

Chúng tôi rất thích lắng nghe bạn. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét mọi gợi ý hoặc đề xuất đến từ những độc giả yêu quý của chúng tôi. Vì vậy, hãy thoải mái đưa ra quan điểm, ý tưởng và phản hồi của bạn về liên hệ với chúng tôi trang, bởi vì chúng tôi coi trọng 'Bạn'.