CÔNG CỤ

Sau đây là danh sách các công cụ có sẵn trên trang web của chúng tôi:

Bộ chuyển đổi Inch sang Centimet (cm) : Bộ chuyển đổi Inch sang centimet (cm) là một công cụ hoặc công thức chuyển đổi số đo từ inch sang centimet.

Độ C sang độ F : Bộ chuyển đổi từ độ C sang độ F rất hữu ích trong việc chuyển đổi nhiệt độ giữa thang độ C và độ F.

Độ F sang độ C : Bộ chuyển đổi độ F sang độ C là công cụ được sử dụng để chuyển đổi nhiệt độ từ thang đo Fahrenheit sang thang đo độ C.

ASCII để chuyển đổi văn bản : Bộ chuyển đổi ASCII sang văn bản là công cụ chuyển đổi mã ASCII (Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) thành văn bản thuần túy và ngược lại.

Giải mã Base64 trực tuyến : Base64 là phương pháp thường được sử dụng để mã hóa dữ liệu nhị phân, chẳng hạn như hình ảnh và âm thanh.

Mã hóa Base64 trực tuyến : Base64 là sơ đồ mã hóa nhị phân thành văn bản để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành ký tự ASCII.

Chuyển đổi nhị phân sang văn bản : Trình chuyển đổi nhị phân sang văn bản là một công cụ trực tuyến chuyển đổi mã nhị phân thành văn bản có thể đọc được.

Bộ chuyển đổi màu : Công cụ Color Converter được thiết kế để giúp bạn dễ dàng chuyển đổi màu sắc giữa các định dạng khác nhau.

Bộ chuyển đổi Hex sang Ascii (Chuỗi) : Công cụ chuyển đổi Hex sang ASCII (Chuỗi) cho phép bạn chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng các giá trị thập lục phân sang các ký tự ASCII tương ứng của chúng.

Trình tạo phông chữ Instagram : Trình tạo phông chữ Instagram là một công cụ dựa trên web cho phép bạn tạo và sử dụng nhiều phông chữ khác nhau trong các bài đăng và câu chuyện trên Instagram của mình.

Dịch mã Morse : Trình dịch mã Morse là công cụ có thể chuyển đổi mã Morse thành văn bản hoặc ngược lại.

Mã hóa URL trực tuyến : Bộ mã hóa URL là công cụ chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong URL thành định dạng có thể truyền qua internet.

Giải mã URL trực tuyến : Bộ giải mã URL là một công cụ chuyển đổi một URL có các ký tự đặc biệt được mã hóa trở lại dạng ban đầu.

chấm 1